Soláň je vrch ve Vsetínsko Hostýnské pahorkatině (861 m. n m.) mezi obcemi Velké Karlovice a Hutisko – Solanec v okrese Vsetín. Je pohodlně přístupný po silnici spojující Velké Karlovice s Rožnovem pod Radhoštěm. Soláň je místem opředeným pověstmi a legendami, poskytujícím velké možnosti k turistice a rekreaci, ale i k inspiraci pro poznání zdrojů života a tvůrčích projevů lidí v osobitém regionu Moravy - na Valašsku. Poloha domu poskytuje impozantní výhled na hřebeny Javorníků, zahrada a interiér umocňují výjimečnost místa, úzce spojeného s tradicí valašské kultury. Obrazy a plastiky spojené s přírodní scenérií podtrhují neopakovatelné zážitky z místa, které hluboce osloví ty, kteří vnímají křehkost, půvab a velkolepost přírody a její věčnou inspiraci v umění a v životě.

PhDr. Dalibor Malina

 

fotografie okolí

 

Valašský ateliér